Potrivit ultimelor mo­dificări legislative, doar soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, pot beneficia de asigurare fără plata contribuției. “Conform dispozițiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, art. 224 (1) lit. c), numai soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, fac parte din categoria de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, în condițiile art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, transmite într-un comunicat CJAS Buzău. În această situație, angajatorii sunt direct răspunzători de conținutul declarațiilor,  pentru că au obligația depunerii Declarației 112 în conținutul căreia este prevăzută expres urmă­torul paragraf: “Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete”.

Aceeași sursă men­ționează și faptul că “angajatorii au obligația să înscrie în cuprinsul declarației lunare D112 atât salariații proprii cât și coasigurații acestora, astfel cum sunt definiți limitativ de dispozițiile legale citate, res­pectiv numai soțul, soția sau părinții angajaților, în baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. e) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 1549/29.11.2018”.

DISTRIBUIȚI
loading...