Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de cameră decizională, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, proiect care prevede exceptarea de la prevederile Legii nr. 185/2017, privind asigurarea calităţii în domeniul sănătăţii, a formelor de ­exer­citare a profesiei de medic care prestează servicii de medicină de familie şi medicină dentară, a cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform O.G. 124/1998 şi a Legii nr. 31/1990, a laboratoarelor de analize medicale şi de anatomie patologică. A fost introdusă, de asemenea, precizarea clară că Legea nr. 185/2017 nu se aplică unităţilor farmaceutice-farmacii şi oficine cu circuit deschis.

Unul dintre iniţiatorii şi susţinătorii proiectului, deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu, consideră că exceptarea este necesară din mai multe puncte de vedere, printre acestea fiind procedurile de acreditare impuse de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate foarte costisitoare, neaccesibile financiar cabinetelor de medicină de ­fa­milie, îngreunarea modului de funcţionare a unităţilor sanitare şi a desfă­şurării actului medical prin introducerea unor forme de control complementare celor deja existente sau lipsa de predictibilitate a costurilor care ar putea afecta un ca­binet de medicină de familie sau medicină dentară din cauza întârzierii elaborării standardelor de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.

„Exceptarea acestor unităţi medicale era absolut necesară. Avem în cazul lor deja instituţii ale statului abilitate în cuantificarea actului medical precum Direcţia de Sănătate  Publică, Casa Naţională de ­Asi­gurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, instituţii care deja sunt garanţi ai calităţii actului medical. În plus, chiar profesia de medic de familie sau medic dentist înseamnă, în primul rând, o calitate crescută a actului medical în beneficiul pacientului, deoarece un pacient nemulţumit înseamnă alţi zece pacienţi pierduţi”, spune Sebastian Radu.

Proiectul de lege a pri­mit 269 de voturi favorabile din 272 deputaţi prezenţi. „Mă bucur că în acest caz raţiunea a învins. Am avut timp un an de zile să observăm această Lege 185/2017 şi efectele sale şi am avut curajul să recunoaştem că are nevoie de modificări. În continuare, vom analiza rolul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie utilă pentru societatea noastră, dar al cărei mod de funcţionare are nevoie de o redefinire, deoarece confruntarea cu o creştere a birocraţiei ar duce la scăderea calităţii actului medical, efect invers al celui dorit de Legea 185/2017”, mai spune deputatul social-democrat de Buzău Sebastian Radu.

DISTRIBUIȚI
loading...