Deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu a depus două amendamente la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, care se află în dezbatere în Parlamentul României, amendamente care vizează „îmbunătățirea preve­derilor acestui act normativ și, implicit, a cadrului legislativ din România”, după cum se precizează într-un comunicat de presă al acestuia.

Primul amendament privește articolul 61, articol care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor ­na­turale nr. 123/2012. „Am propus introducerea unui nou punct la articolul 61 pentru abrogarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr. 123/2012. Legea energiei și gazelor naturale a fost modificată prin Legea nr. 167/2018, iar dispozițiile actuale de la art. 104 alin. (2) prevăd acum că solicitările de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale primite de la o persoană sau o autoritate publică interesată nu mai sunt condiționate de obținerea unui studiu de ­fe­zabi­­l­itate aprobat de ANRE. Totuși, modalitatea de întocmire a acestui studiu este în conti­nuare prezentă la aliniatul (3), art. 104 al Legii, deși el de fapt nu mai are corespondent la aliniatul anterior. Deci, se impune astfel o corelare a preve­derilor legale pentru a asigura un cadru normativ coerent și facilitarea punerii în practică a proiectelor care privesc infrastructura de gaze naturale”, spune Sebastian Radu.

Cel de-al doilea amendament propune eliminarea punctului 2 al articolului 65 din O.U.G. 114/2018. Această propunere este motivată de adoptarea Legii nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 la data de 10 aprilie 2018. „Legea 86/2018 a introdus posibilitatea de a presta muncă necalificată care are caracter ocazional pentru noi domenii prevăzute în Clasificarea acti­vităților din economia națională, în plus față de cele care erau deja prevăzute la articolul 13 al Legii nr. 52/2011. Prin suplimentarea acestor domenii, față de cele deja prevăzute, s-a oferit posibilitatea legală mai multor agenți economici să își poată desfășura activitatea conform nevoilor pe care le impun profilul de acti­vitate, dar și cetățenilor de a presta muncă necalificată ca zilieri în mai multe arii economice. De aceea, consider că eliminarea punctului 2 al articolului 65 ar asigura posibilitatea ca mai multe persoane să își poată câștiga legal veniturile și respectarea voinței legiuitorului, Parlamentul României, care a dezbătut și susținut proiectul Legii 86/2018”, mai precizează deputatul social-democrat de Buzău Sebastian Radu.

Ordonanța de urgență ce prevede noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2019, inclusiv „taxa pe lăcomie” pentru bănci, impune taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic și telecom, precum și taxe pe activele din sistemul bancar. În ener­gie, companiile plătesc o contribuție de 2% din cifra de afaceri, iar în telecom această contribuție este de 3%. ­Tot­odată, prețul gazelor și al energiei electrice este plafonat la 68 lei/MWh în perioada 1 aprilie 2019–28 februarie 2022.
Totodată, s-a decis impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contribuție numită inițial de autorități „taxă pe lăcomie”.

DISTRIBUIȚI
loading...