Consilierul local independent Constantin Ionescu i-a mai păcălit o tu­ră pe aleșii municipali din Partidul Național Liberal, Partidul Social Ro­mânesc și Partidul Mișcarea Popu­lară, determinându-i să susțină, de această  dată, un proiect de hotărâre copiat după un act normativ aflat, la acea dată, în dezbaterea Parlamentului. Aceasta după ce, anul trecut, promovase, cu sus­ținerea acelorași consilieri, un alt proiect copiat după un act normativ al Con­siliului Local Municipal aflat în vigoare.

   De această dată este vorba des­pre proiectul de hotărâre copiat du­pă legea pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 privind în­ființarea, organizarea și funcționa­­rea asociațiilor de proprietari, care prevede exceptarea minorilor cu vârsta de până la 3 ani de la plata chel­tuielilor de întreținere ale lo­cu­in­ței prin intermediul asociației de pro­prietare. Legea a fost adoptată de Parlament pe 21 martie și a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în săptămâna dinaintea Paștelui.

   „În acest sens, s-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub 3 ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu se justifică. În plus, în condițiile în care animalele mici de companie (câini, pisici) nu sunt incluse în rândul consumului pe lo­cu­in­ță sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile provocate de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației proprietarilor de locuințe“, a argumentat inițiatorul propunerii legislative.

   Proiectul de hotărâre promovat de consilierul local independent Constantin Ionescu prevedea scutirea părinților de la plata întreținerii pentru copiii mai mici de trei ani, precum și a persoanelor netransportabile de la plata energiei electrice necesare pentru funcționa­rea ascensorului. Practic,   se pro­pu­nea o uniformizare a acestei facilități, în con­textul în care unele asociații de proprietari din municipiul Buzău nu iau în calcul copiii mici la  plata întreținerii.
DISTRIBUIȚI