Veste bună pentru asiguraţii şi furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, aflați în relații contractuale cu CAS Buzău. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzau poate onora solicitările formulate de asiguraţii buzoieni începând cu luna martie a acestui an privind decontarea contravalorii dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu către furnizorii de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CJAS Buzău. Fondurile necesare onorării unor astfel de solicitări, transmite Biroul de Presă al Casei Judeţene pentru Asigurări de Sănătate, sunt aprobate prin Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat la data de 31.10.2018, cu influențele solicitate de CAS Buzau si aprobate de CNAS în calitate de ordonatorul principal de credite, care aprobă Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

„În Bugetul FNUASS, de la data de 31 octombrie 2018, au fost suplimentate sumele destinate decontarii contravalorii dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, catre furnizorii de dispozitive medicale aflatii in relatie contractuala cu CJAS Buzău”, informează Biroul de Presă al CJAS Buzău. Astfel, Casa de Sănătate buzoiană poate da curs solicitărilor formulate de asiguraţi începând cu luna mai, deci pentru cele aflate în aşteptare, dar şi pentru cele care vor fi depuse în continuare până la finele anului

DISTRIBUIȚI
loading...