În cadrul unei ședințe extraordinare, Consiliul Județean Buzău va repartiza, luni, pe unități admi­nistrativ-teritoriale, sumele defalcate din TVA și sumele din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, și estimativ pe anii 2020-2022, alocate județului prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019. Este vorba despre cota de 17,5% din impozitul pe venit în sumă de 48.648.000 lei, și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată în valoare de 355.037.000 lei bugetului propriu al județului Buzău, bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor în anul 2019. De asemenea va fi repartizată suma de 28.492.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022.

Din cota de 17,5% din impozitul pe venit, Nehoiu primește 51.000 lei, Pătârlagele 317.000 lei, Pogoanele 191.000 lei, în timp ce la comuna Vadu Pașii ajung cei mai mulți bani, 781.000 lei, iar la Glodeanu-Siliștea cei mai puțini, 88.000 lei.

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, la municipiul Buzău pleacă  32.210.000 lei, către municipiul Rm. Sărat 12.000.000 lei, orașul Nehoiu 4.964.000 lei, orașul Pătârlagele 2.522.000 lei, iar orașul Pogoanele primește 2.504.000 lei.

Dintre comune, cei mai mulți bani îi primește tot Vadu Pașii, 4.839.000 lei, urmată de Vernești, 4,6 milioane lei, Mărăcineni, 4.045.000 lei, Grebănu 4.027.000 lei, în timp ce spre Glodeanu Siliștea merg 611.000 lei.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat, în anul 2019, repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe ­va­loarea adăugată se rea­lizează de către Consiliul județean prin hotărâre, având la bază modelul de calcul transmis electronic de Ministerul Finanțelor Publice prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău.

De asemenea, anul acesta, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriaie, se repartizează următoarele cote: 15% la bugetul local al județului; 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitori. de impozit pe venit prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău; 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor orașelor, municipiilor și județelor, prin hotărârea consiliului județean; 7,5% se repartizează în mod egal județelor în limita sumei de 28.492.000 lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean.

Astfel, din această sumă, municipiile Buzău și Rm. Sărat primesc anul acesta câte 1.300.000 lei, iar orașele Nehoiu, Pătârlagele și Pogoanele câte 400.000 lei. Comunele vor primi, în schimb, câte 300.000 lei. Repartizarea sumelor pe localități din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean în suma de 28.492.000 lei are la bază solicitările acestora și minuta consultării cu primarii din data de 19 martie 2019.

Tot luni se va repartiza în bugetul propriu al județului, suma de 16.068.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene în anul 2019.

Vezi AICI și AICI listele cu primăriile.

DISTRIBUIȚI
loading...