Vacanţa de vară 2018 a început pe 16 iunie, urmând să se încheie pe 9 septembrie. Astfel, anul şcolar 2018-2019 începe pe data de 10 septembrie 2018 şi se va încheia pe 14 iunie 2019, fiind structurat pe două semestre.

Pe 10 septembrie se va încheia vacanţa de vară, iar anul şcolar 2018-2019 va avea, în total, 34 de săptămâni de cursuri, însumând 168 de zile de scoală.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, precum şi pentru clasele din învăţământul profesional, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ.

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri!

Programul Şcoala Altfel se va desfăşura pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Lucrările semestriale/tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

DISTRIBUIȚI
loading...