• 10 sesizări la „Avocatul Poporului“ în ultimul trimestru al anului trecut

În această dimineaţă, între orele 10,00 şi 14,00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.

Activitatea se va desfăşura, ca şi până acum, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, situat în municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop. Acordarea audienţelor este gratuită, iar cererile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru.

Pentru primirea în audienţă nu este necesară programarea, toate persoanele care se vor prezenta vor fi primite în audienţă.

38 de buzoieni s-au adresat reprezentanţilor Avocatului Poporului

În ultimul trimestru al anului trecut, 38 de buzoieni s-au adresat reprezentanţilor Avocatului Poporului şi au depus 10 petiţii. De asemenea, alţi 19 buzoieni au telefonat reprezentanţilor Avocatului Poporului pentru a primi informaţii care să-i ajute să-şi rezolve problemele. Potrivit bilanuţului acestei instituţii, şapte dosare întocmite în urma petiţiilor depuse de buzoieni au  fost soluţionate şapte dosare.

Cele mai multe petiţii au avut la obiect încălcări privind dreptul de petiţionare, dreptul la un nivel de trai, art. 47 din Constituţie – aici fiind incluse drepturile de pensie şi drepturile sociale, dreptul de proprietate privată, art. 44 din Constituţie şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 52 din Constituţie.

Printr-un comunicat de presă al „Avocatul Poporului“ se fac şi unele recomandări cu privire la ceea ce trebuie să facă buzoienii care se află în situaţia de a sesiza ceva către reprezentanţii instituţiei: „Recomandăm persoanelor care solicită audienţă să prezinte şi documente referitoare la problema sesizată. Orice persoană care se simte nedreptăţită de faptele unui funcţionar public din autorităţile centrale ori locale  se poate adresa Avocatului Poporului“.

Ce trebuie să conţină o petiţie care este adresată “Avocatului Poporului”

Potrivit aceluiaşi document transmis de Avocatul Poporului, ,,petiţiile adresate instituţiei trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie)”.

Buzoienii pot sesiza în faţa reprezentanţilor Avocatului Poporului încălcări  ale drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în cauză,  în raporturile acestora cu autorităţile publice, abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau autorităţilor centrale: ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora, administraţiei locale, (prefecturi, primării, consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale), instituţiilor publice (direcţii, inspectorate, servicii, oficii).

DISTRIBUIȚI