Reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi din nou prezent în municipiul Buzău, joi,  9 august 2018, între orele 10,00 şi 14,00, pentru a acorda audienţe cetăţenilor şi pentru a primi petiţii.

Activitatea se va desfăşura la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău, situat în Municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

Acordarea audienţelor este gratuită, iar cererile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru. Pentru primirea în audienţă nu este necesară programarea, toate persoanele care se vor prezenta vor fi primite în audienţă.

Orice persoană care se simte nedreptăţită de faptele unui funcţionar public din autorităţile centrale ori locale  se poate adresa Avocatului Poporului. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi ­li­bertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor pu­blice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie).

Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau autorităţilor centrale (ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora), administraţiei locale (prefecturi, primării, consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale), instituţiilor publice (direcţii, inspectorate, servicii, oficii).

Nu intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.

În trimestrul II trimestru al anului 2018, la Biroul teritorial Ploieşti al instituţiei  Avocatul Poporului au fost primiţi în audienţă 284 de cetăţeni, au fost depuse 65 de petiţii şi au fost primite 152 apeluri telefonice. De asemenea, au fost deschise 35 de dosare în care au fost efectuate verificări cu privire la situaţii semnalate şi au fost soluţionate un  număr de 35 de dosare şi 33 de petiţii care au avut ca obiect alte aspecte decât cele care intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului, iar în aceste cazuri cetăţenii au primit îndrumări cu privire la modul de soluţionare al problemelor cu care se confruntă. La finele trimestrului II/2018 se aflau în lucru un număr de 20 dosare. La Buzău, numărul celor care au cerut ajutorul reprezentantului ­Avo­catului Poporului în trimestrul doi al acestui an s-a redus simţitor faţă de primele trei luni din 2018. Doar 30 de audienţe au fost acordate la Buzău în perioada aprilie-iunie, faţă de 49 în perioada ianuarie-martie.De asemenea, reprezentantul Avocatului Poporului a primit de la Buzău zece petiţii, şi a primit 30 de apeluri telefonice prin care au fost sesizate diverse probleme. Tot în trimestru II au fost soluţionate trei dosare  şi au fost deschise alte cinci.

DISTRIBUIȚI
loading...