Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 nu pare a fi unul pe măsura așteptărilor. În bună parte, se bazează pe excedentul din anii trecuți, din care vor fi acoperite cheltuielile cu derularea unor proiecte de dezvoltare.

Astfel, potrivit proiectului ce va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința ordinară de marți a Consi­liului Județean, bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 se stabilește la venituri în sumă de 256.161.000 lei, din care veniturile propii reprezintă 3.697.000 lei, cotele defalcate și sume din impozitul pe venit 65.188.000 lei, sumele defalcate din TVA 177.508.000 lei, subvențiile primite de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap 1.910.000 lei, subvențiile primite de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ special și personal medical CAMS Pogoanele 2.308.000 lei, finanțările proiectelor nerambursabile 2.000.000 lei, subvențiile primite de la bugetul de stat pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală 3.550.000 lei, vărsă­mintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare – 3.580.000 lei, vărsămintele din secțiunea de funcționare – 3.580.000 lei. Cheltuielile totale prevăzute a se angaja în 2019 sunt însă de 338.929.700 lei, cu un deficit de 82.768.700 lei.

Doar pentru funcțio­nare, au fost luate în calcul venituri în sumă de 247.031.000 lei, bani din care vor fi acoperite cheltuielile preconizate. În schimb, bugetul Secțiunii de dezvoltare se stabilește la venituri în sumă de 9.130.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 91.898.700 lei, ceea ce înseamnă un deficit pentru dezvoltare de 82.768.700 lei, bani ce vor fi acoperiți  din excedentul anilor precedenti.

Cei mai mulți bani, 76.711.000 lei vor fi folosiți pentru continuarea unor proiecte aflate în derulare, iar diferența până la 91.898.700 lei va fi folosită pentru începerea unor proiecte noi.

Potrivit proiectului de buget, cheltuielile pentru autoritatea publică jude­țeană au fost stabilite la 36.375.000 lei din care, cea mai mare parte, 23.000.000 lei, reprezintă cheltuieli de personal, 13.200.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, iar 175.000 lei reprezintă alte cheltuieli.

Cheltuielile pentru transporturi și comunicații ce se finanțează din Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019 se stabilesc la suma de 67.786.000 lei din care 59.601.000 lei reprezintă cheltuieli de capital și 8.185.000 lei pentru finanțare proiecte nerambursabile.

Vezi AICI proiectul

DISTRIBUIȚI
loading...