Infrastructura secundară de irigaţii este sprijinită prin intermediul submăsurii (sM) 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020), de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în vederea pregătirii unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanţare.

Beneficiarii eligibili pentru finanţare sunt Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, conform legislaţiei în vigoare. Federaţiile Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI) pot depune cereri de finanţare numai dacă sunt deţinători de infrastructură secundară de irigaţii  preluată prin proces verbal de predare-primire.

„Prin componenta de infrastructură de irigaţii a Ms4.3 vor fi eligibile investiţiile în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune şi de racordare la utilităţi, inclusiv construcţia şi ­mo­dernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat, precum şi echipamentele de irigat în limita a 30% din ­va­loarea proiectului. Din punct de vedere al amplasamentului, se vor finanţa doar investiţii din amenajările viabile economic, atât cele care au aplicat cel puţin o udare în trecutul recent (2007–2016), cât şi cele care nu au udat în trecutul recent şi care vizează mărirea netă a suprafeţei irigate”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Lista amenajărilor de irigaţii viabile economic se regăseşte în Anexa 2 – Analiza viabilităţii economice a sistemelor de irigaţii din H.G. nr. 793/ 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, cu modificările şi completările ulterioare, disponibilă pe ­pa­gina oficială de internet, www.afir.info, la secţiunea Legislaţie. Toate informaţiile necesare depunerii proiectelor se vor regăsi în versiunea finală a Ghidului solicitantului aferent submăsurii 4.3 – componenta infrastructură de irigaţii, care va fi publicat în perioada imediat următoare pe site-ul Agenţiei.

Conform Ghidului solicitantului în variantă consultativă pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, componenta infrastructura de irigaţii, supus spre dezbatere public pe site-ul AFIR, prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente staţiilor de pompare de punere sub presiune şi racordare la utilităţi, inclusiv construcţia şi moder­nizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.

DISTRIBUIȚI
loading...