Au sosit banii pentru centrele de permanenţă, după cum se anunţă pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Este o veste bună, având în vedere că timp de mai multe luni nu au fost fonduri pentru funcţionarea centrelor de permanenţă. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate oferă şi o explicaţie a sincopei în ceea ce priveşte plata medicilor din aceste centre. „În condiţiile în care, ulterior adoptării Legii bugetului de stat pe acest an, tarifele de decontare a serviciilor efectuate de centrele de permanenţă s-au triplat, suma iniţial alocată acestor unităţi sanitare pentru întregul an 2018 (61,5 milioane lei) a asigu­rat finanţarea doar pentru patru luni de activitate. Ca urmare a demersurilor efectuate de Ministerul Sănătăţii şi CNAS pentru suplimentarea fondurilor destinate centrelor de permanenţă, într-o primă etapă s-au alocat acestora încă 25,1 milioane lei din fondul de rezervă al guvernului. Ulterior, la rectificarea bugetară din luna septembrie, au fost alocate alte 65 milioane lei în acelaşi scop, sumă ce a fost repartizată de CNAS caselor judeţene de asigurări de sănătate pentru a asigura plata la zi a centrelor de permanenţă, cel mai târziu până la sfârşitul săptămânii în curs”.

S-au plătit restanţele din mai până în august

Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, av. Raluca Alexandru, spune că s-a făcut plăţile către medicii din cele trei centre de permanenţă din judeţul Buzău. Astfel, medicii din centrele de la Berca, Verneşti şi Vintilă Vodă au primit banii restanţi din lunile mai, iunie, iulie şi  cea mai mare parte a lunii august, urmând ca, în scurt timp, să fie finalizate plăţile,  în valorea de aproape 30.000 lei. În conti­nuare, se fac demersuri pentru asigurarea finanţării centrelor de permanenţă pe perioada următoare, până la sfârşitul anului,  după cum transmite Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care  consideră că „nu există niciun motiv pentru blocarea acti­vităţii acestor centre”. Centrele de permanenţă sunt în relaţii contractuale cu Casa Ju­deţeană de Asigurări de Sănătate, sursa de finanţare a acestor unităţi medicale fiind transferurile efectuate de la bugetul de stat către CNAS, prin intermediul Ministerului Sănătăţii.

Centrele preiau o parte din pacienţii care ar ajunge la Unitatea de Primiri Urgenţe

Cele trei centrele de permanenţă asigură continuitatea asistenţei medicale primare şi reprezintă o soluţie privind accesul la servicii medicale de urgenţă pentru pacienţii din mediul rural. Rolul acestor centre este de a salva vieţi, care altfel s-ar pierde până la intervenţia serviciilor de urgenţă specializate. Centrele de permanenţă asigură continuitatea asistenţei medicale primare în afara programului normal de lucru al medicilor de familie, sâmbătă, duminică şi în timpul sărbătorilor legale. Direcţia de Sănătate Publică, împreună cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, a încercat tot timpul să încurajeze medicii de familie să poată funcţiona în centre de permanenţă pentru a scădea presiunea pe Unitatea de Presiuni Urgenţe, care este foarte de mare.

Centrul de permanenţă Berca are sediul în comuna Berca, având ca locaţie SC „Sănătatea Umană” SRL – Dr. Cutulschi Tit (zona Stadionului), telefon: 0238.526149, coordonator dr. Cutulschi Tit. Centrul funcţionează din data de 10 septembrie 2013. Centrul asigură asistenţa medicală primară pentru cinci localităţi cu o populaţie de 14.531 locuitori: comuna Berca – 9.060 locuitori, comuna Scorţoasa –  3.032 de locuitori, comuna Căneşti –  895 locuitori, comuna Chilii – 626 de locuitori, comuna Odăile – 918 de locuitori.

Centrul de permenenţă Verneşti are sediul în comuna Verneşti, având ca locaţie C.M.I. dr. Pleşa Cristinela Oana, în incinta dispensarului medical din Verneşti, telefon: 0338.568.355, coordonator dr. Cîmpeanu Gina. Centrul funcţionează de la data de 1 decembrie 2011 şi deserveşte două localităţi cu o populaţie de 14.100 locuitori: comuna Verneşti – cu 8.600 de locuitori şi comuna Tisău – cu 5.500 de locuitori.

Centrul de permanenţă Vintilă Vodă are sediul în comuna Vintilă Vodă, având ca locaţie spaţiul pus la dispoziţie cu titlu gratuit de către Primarie, în fostul spital din localitate. Telefon 0238.529110, coordonator dr. Pană Radu Şerban. Îşi desfăşoară activitatea de la data de 6 februarie 2012 şi deserveşte 6 localităţi cu o populaţie de 18.863 locuitori: comuna Vintilă Vodă – cu 3.170 de locuitori; comuna Lopătari – cu 4.113 de locuitori; comuna Săruleşti – cu 1.372 de locuitori; comuna Mânzăleşti – cu 2.784 de locuitori; comuna Bisoca – cu 2.739 de locuitori; comuna Beceni – cu 4.685 de locuitori.

DISTRIBUIȚI
loading...