Registrul Auto Român anunţă că, începând din data de 21 mai, toate staţiile autorizate care nu vor avea montate şi în funcţiune sistemele obligatorii de înregistrare video vor rămâne fără autorizaţii tehnice, acestea fiindu-le suspendate de drept, conform prevederilor legale. RAR anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, că are posibilitatea tehnică informatică să suspende în timp real autorizaţia staţiilor care nu se conformează. Încă de la începutul lunii mai 2018, Registrul Auto Român a verificat, în întreaga ţară, dotarea staţiilor ITP cu sisteme de supraveghere corespunzătoare, instalarea acestora şi îndeplinirea tuturor funcţionalităţilor impuse de lege. La Buzău, 28 de staţii din judeţ aveau, luni dimineaţă, sistemele video în funcţiune, a 29-a fiind în curs de modernizare.

Obligativitatea asigurării, prin intermediul unui sistem video, a înregistrării activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată şi pusă la dispoziţia Registrului Auto Român, este prevăzută în Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, şi era stabilită a se aplica începând cu 1 ianuarie 2017.

Data aplicării acestei prevederi a fost amânată până la 20 mai,  luând în considerare atât aspecte de ordin tehnic şi financiar, dar şi cele de ordin practic ori administrativ pentru staţiile autorizate de ITP cât şi pentru RAR. Procesul de verificare a conformităţii instalării sitemului în staţille ITP va continua şi după data de 20 mai, până când toate cerinţele legale vor fi îndeplinite similar şi uniform de toate staţiile de ITP autorizate la nivel naţional (unghiurile de filmare trebuie să acopere exact aria vizată în supraveghere). Registrul Auto Român va verifica din nou, în detaliu, în procesul de autorizare sau reautorizare a staţiilor de ITP, dotarea şi menţinerea în funcţiune a sistemului video impus, cu asigurarea tuturor funcţionalităţilor, iar acesta va fi poziţionat corespunzător pe fluxul de ITP (camere video, ecran de vizualizare, DVR) al fiecărei staţii, spre a putea fi verificat şi comparat în activitatea de supraveghere şi monitorizare ulterioară.

Ce spune legea

Condiţiile ce trebuie asigurate de staţiile de ITP în vederea înregistrării, prin intermediul unui sistem video, a activităţii efectuate pe linia de ITP, sunt prevăzute la art. 10 alin. (91) din Anexa OMT nr. 1.319/2016, astfel: ,,SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziţia RAR în scopul monitorizării activităţii de ITP. Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluţii înalte HD (High Definition) având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP.

Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi:

  1. a) să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorului RAR;
  2. b) să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente;
  3. c) să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 şi 20,00 şi sâmbătă între orele 8,00 şi 14,00;
  4. d) să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;
  5. e) să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.

În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP se acceptă utilizarea unui singur sistem de supraveghere video, cu condiţia ca acesta să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure toate funcţionalităţile prevăzute la lit. a) – e) pentru toate liniile de ITP utilizate, iar acestea să fie amplasate alăturat, în aceeaşi incintă“, se menţionează în comunicatul emis de RAR.

Această dotare suplimentară a fost introdusă ca urmare a constatărilor efectuate în activitatea de supraveghere a staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate de către RAR cu privire la anumite încercări şi practici de eludare a procedurilor reglementate de efectuare a ITP şi se înscrie pe linia măsurilor periodice, etapizate şi proporţionale propuse în scopul creşterii nivelului de conformare şi de disciplinare a activităţii desfăşurată în cadrul staţiilor de ITP.

DISTRIBUIȚI
loading...