Termenul-limită pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”  este luni, 16 iulie, anunţă Fiscul. Declaraţia se depune de către persoanele care au obligaţia declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017, declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018 şi de către persoanele care au obligaţia declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018.

Fiscul mai anunţă că, pentru depunerea declaraţiei online, până la data de 16 iulie inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Va­loa­rea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual plătit şi se aplică corespunzător şi pentru contribuţiile sociale datorate potrivit legii.

Persoanele care realizează venituri din activităţi economice sau alte categorii de venituri pot declara online, prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaraţiei Unice disponibil în Spaţiul Privat Virtual. De asemenea, Declaraţia 212 se poate depune şi în format fizic la registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de pri­mi­re. Declaraţia Unică poate fi rectificată de către contribuabili din proprie iniţiativă.

La nivelul Direcţiei de Finanţe Buzău este aşteptat a fi depus un număr estimativ de 20.700 de formulare 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declaraţiei unice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Principalele categorii de ve­nituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker şi activităţile artistice şi sportive, în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi.

Formularul şi instrucţiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul www.anaf.ro. (la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf)

Informaţii detaliate pot fi obţinute prin accesarea secţiunii “Asistenţă Contribuabili” de pe portalul www.anaf.ro, rubrica „Despre impozite şi taxe –

Despre impozitul pe venit” sau apelând la numărul 031.403.91.60. De asemenea, specialiştii structurilor de asistenţă pentru contribuabili oferă la sediile ANAF informaţiile necesare în vede­rea completării şi depunerii Declaraţiei Unice.

DISTRIBUIȚI
loading...