La Tribunalul Dâmboviţa s-ar putea pronunţa astăzi o primă sentinţă în celebrul dosar „Orizont“, în care fostul primar al Buzăului, Constantin Boşcodeală, este judecat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în legătură cu trecerea ilegală a unui teren folosit de Staţiunea de ­Cer­cetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău din domeniul public al statului, în cel privat al municipiului Buzău. Împreună cu Boşcodeală, în faţa instanţei au mai ajuns, sub aceeaşi acuzare, Viorica Stana, care la data faptelor era director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, şi Trandafir Nicolae, care la acea dată era director al Staţiunii de Cercetare si Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Dosarul se află pe rolul instanţei din Târgovişte din data de 30 mai 2014, iar în cei aproape patru ani de cercetare judecătorească au fost consumate peste 40 de termene, multe dintre acestea în aşteptatea unor expertize care facă facă lumină în acest caz. Potri­vit unor surse apropiate cauzei, documentele evaluatorilor ar fi confirmat realitatea din teren: un fel de „alba-neagra“ cu pământul statului.

Conform rechizitoriului, cei trei, în calităţile menţionate, „prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu şi prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia fondului funciar“, au făcut posibilă trecerea unei suprafeţe de 33 ha teren arabil din domeniul public al statului, în cel privat al municipiului Buzău. Terenul respectiv, aflat la ieşirea din Buzău spre Mărăcineni, se afla în administrarea Staţiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, fiind destinat exclusiv acti­vităţii de cercetare şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi, potrivit legii, nu putea face obiectul unei asemenea operaţiuni.

„Inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, în calităţile menţionate, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu şi prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia fondului funciar, au făcut posibilă trecerea unei suprafeţe de 33 ha teren arabil, din domeniul pu­blic al statului, în domeniul privat al municipiului Buzău. Terenul respectiv se afla în administrarea Staţiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, fiind destinat exclusiv acti­vităţii de cercetare şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi, potrivit legii, nu putea face obiectul unei asemenea operaţiuni.

În realizarea obiectivului infracţional, inculpatul Boşco­deală Constantin Octavian, invocând o prevedere din Legea Fondului funciar 18/1991, în calitate de preşedinte al Comisiei municipale de aplicare a legii fondului funciar, a solicitat Prefecturii Judeţului Buzău – Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – restituirea a 33 ha. teren care au aparţinut fostului izlaz comunal. În documentele transmise Prefecturii se menţiona că suprafaţa respectivă este în administrarea unei societăţi comerciale, S.C. SERIBUZ SA Buzău.

În baza documentelor transmise (referat şi tabel privind situaţia tarlalelor şi parcelelor aferente suprafeţei de 33,00 ha. aparţinând fostului izlaz comunal), prefectul a emis Ordinul nr. 146/24.07.2001.

Deşi Ordinul Prefectului se referea la suprafaţa de 33 ha, aparţinând fostului izlaz, administrată de S.C. SERIBUZ SA, Primăria Municipiului Buzău – prin inculpatul Boşco­deală Constantin Octavian (ca primar) – a preluat, la data de 19.11.2001, cu avizul inculpatei Stana Viorica – director O.C.A.O.T.A. Buzău şi al lui Ştefan Elena – reprezentant A.D.S (decedată) o suprafaţă de aceeaşi mărime, însă nu de la S.C. SERIBUZ SA, ci de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Buzău – reprezentată de inculpatul Nicolae Trandafir, pe un cu totul alt amplasament. Suprafaţa preluată aparţinea domeniului pu­blic al statului, fiind vorba de un teren destinat producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare, cu potenţial economic mai mare, datorită poziţionării.

Prin punerea în aplicare a Ordinului nr. 146/24.07.2001, s-a urmărit un alt scop decât reconstituirea efectivă a izlazului comunal al municipiului Buzău. Această punere în aplicare a reprezentat doar o modalitate menită să îmbrace într-un aspect de legalitate împrejurarea că Primăria Municipiului Buzău – reprezentată de inculpatul Boşcodeală Constantin Octavian a obţinut o suprafaţă de teren mult mai valoroasă din punct de vedere al amplasamentului, situată în imediata apropiere a cartierelor oraşului, pe care să poată fi construite obiective economice de către investitori (aşa cum s-a şi întâmplat în realitate) şi nu într-o zonă de la intrarea în municipiu, lângă o cale ferată unde se aflau – de fapt – terenurile S.C. SERIBUZ SA ce ar fi trebuit predate şi care prezentau un potenţial economic scăzut.

Contribuţia inculpatei Stana Viorica, la acel moment director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, a constat în conceperea şi semnarea unui proces – verbal, înregistrat la Oficiul de Cadastru la 19.11.2001, prin care, contrar dispoziţiilor ordinului menţionat al Prefectului şi propriului său referat din 17.07.2001, terenul de 33 ha. a fost predat către municipiu nu din suprafaţa administrată de S.C. SERIBUZ SA Buzău, ci din cea folosită de Staţiunea de ­Cer­c­etare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Procesul verbal a fost semnat de primarul Boşcodeală Constantin Octavian şi de Nicolae Trandafir, la acel moment director al Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Faptele inculpaţilor au avut ca rezultat prejudicierea statului român cu suma de 12.720.000 lei, reprezentând contravaloarea terenului de 33 ha. preluat nelegal, aflat în domeniul public al statului, destinat exclusiv activităţii de cercetare şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare la nivelul Staţiunii de Cercetare pentru Legumicultură Buzău şi exceptat de lege de la reîntregirea izlazului comunal, precum şi prejudicierea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, prin lipsa de folosinţă a suprafeţei respective, cuantificată de reprezentanţii săi legali la valoarea de 11.528.760 lei“, preciza comunicatul DNA.

Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, s-a constituit parte civilă în cauză.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 11.528.760 lei.

DISTRIBUIȚI
loading...