Pompierii buzoieni au colegi noi. Este vorba despre 14 absolvenţi ai Şcolii de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti, care s-au prezentat luni la sediul ISU Buzău. Printre aceștia se află şi un buzoian, iar restul provin din toate colţurile ţării. Ei sunt prima promoţie de absolvenţi care au dat concurs în ianuarie 2018 şi care au ajuns să şi profeseze.

Purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, George Creţu, spune că noii colegi vor fi repartizaţi la Detaşamentele din Buzău şi din Râmnicu Sărat şi că au o pregătire teoretică foarte bună, care le va permite să participe la intervenţii alături de colegii cu experienţă. De asemenea, cei 14 au făcut, pe parcursul acestui an, şi patru luni de pregătire practică în centre ISU din oraşe mari şi din Capitală, astfel încât să aibă la activ cât mai multe participări la  intervenţii şi să poată intra în pâine mai repede decât au făcut-o generaţiile anterioare, care au parcurs un stagiu de pregătire şi de şcolarizare mai îndelungat. „Fiind prima lor zi de muncă, le urăm succes şi multe realizări în cariera militară!”, le-au transmis, pe pagina de socializare ISU Buzău, colegii cu experienţă cu care vor face de acum echipă.

Mai sunt 20 de zile pentru înscrieri

În momentul de faţă ISU Buzău face din nou recrutări pentru şcoala de pompieri. Reprezentanţii instituţiei buzoiene au participat chiar şi la bursa locurilor de muncă pentrui a identifica candidaţii cu abilităţi şi cu dorinţa de a urma această profesie. Până la această dată 15 tineri s-au prezentat la ISU Buzău cu dosarul  de înscriere pentru a participa la sesiunea de admitere din ianuarie 2019.

Tinerii care vor să devină pompieri mai au 20 de zile la dispoziţie pentru  a se înscrie la admiterea în şcoala de Subofiţeri de pompieri şi Protecţie Civila -sesiunea ianuarie 2019

Activitatea de recrutare a candidaţilor este realizează de structura de resurse umane din cadrul ISU Buzău în fiecare zi de luni – vineri între orele 09:00-15:00. Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediul instituţiei noastre din str. Bistriţei, nr 51, municipiul Buzău, până la data de 23 noiembrie 2018.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii şi criterii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învă­ţământ.

Care este conţinutul dosarului de recrutare pentru sesiunea ianuarie 2019

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune până în data de 21 decembrie 2018, un dosar plic care trebuie să cuprindă : cerere de înscriere, diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie) ;copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/ certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecarui copil; copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; curriculum vitae – Europass (CV);cAutobiografia; Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţia candidatului (dacă este cazul); Cazierul judiciar; Trei fotografii color 3×4 cm şi o fotografie 9×12 cm.; Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;

Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane – în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de organizaţia etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

DISTRIBUIȚI
loading...