Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat cinci ghiduri de finanţare, în valoare totală de 551 milioane de euro, pentru proiecte care vizează reducerea şomajului şi creşterea ocupării, în special în rândul tinerilor, potrivit unui comunicat al instituţiei.

   ,,Este cel mai mare pachet de măsuri finanţat din fonduri europene destinat şomerilor, inclusiv tinerilor NEETs, şi îmbunătăţirii situaţiei de pe piaţa muncii din România. Sprijinim, în acelaşi timp, şi angajatorii şi pe cei care doresc să-şi găsească un loc de muncă, oferind stimulente care să-i pună în valoare pe tineri, o resursă valoroasă a României”, a afirmat ministrul Marius Nica.

    Cele cinci apeluri de proiecte, cu finanţare din Programul Operaţional Capital Uman, vizează inserţia în piaţa muncii pe de o parte a tinerilor NEETs – persoane între 15 şi 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program educaţional sau de formare -, pe de altă parte a celorlalte categorii de şomeri şi persoane inactive. Cererile de proiecte pentru sprijinirea tinerilor NEETs au o valoare totală de 254 milioane euro, după cum urmează: 94 milioane de euro pentru sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii rome (,,Viitor pentru tineri NEETs II”) din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov, 57 milioane de euro pentru sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii a tine­rilor NEETs şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparţinând minorităţii rome (,,Viitor pentru tineri NEETs I”) din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia, şi 103 milioane de euro pentru “Scheme naţionale — programe de ucenicie şi stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia.

   Apelurile care vizează celelalte categorii de şomeri şi persoane inactive au o valoare totală de 297 milioane euro, din care 206 milioane de euro sunt pentru ,,Scheme naţionale – programe de ucenicie şi stagii pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” şi 91 milioane de euro pentru ,,Subvenţionarea locurilor de muncă şi acordarea de prime de mobilitate pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”, respectiv primele de încadrare, de instalare, de relocare şi de activare.

   Potrivit oficialilor ministerului, pot depune cereri de finanţare în cadrul apelurilor Viitor pentru tineri NEETs I şi II, începând cu 15 noiembrie 2017 şi până în 17 ianuarie 2018, furnizori autorizaţi de formare profesională a adulţilor, furnizori acreditaţi de servicii specia­lizate pentru stimularea ocupării, centre autorizate de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, organizaţii sindicale, ONG-uri, întreprinderi sociale de inserţie, organizaţii de tineret, legal constituite, angajatori, camere de comerţ şi industrie. Suma maximă care poate fi accesată de un beneficiar este de un milion de euro per proiect.

   Pentru celelalte apeluri de proiecte, organizaţia care poate depune cereri de finanţare este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), începând cu 10 noiembrie şi până în 28 decembrie 2017 pentru ,,Scheme naţionale-programe de ucenicie şi stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia”, respectiv până în 30 iulie 2018 în cazul apelurilor ,,Scheme naţionale-programe de ucenicie şi stagii pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” şi ,,Subvenţionarea locurilor de muncă şi acordarea de prime de mobilitate pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.

DISTRIBUIȚI