Angajatorii buzoieni, chemaţi să îşi alegăspecializările din şcolile profesionale, pentru formarea viitorilor angajaţi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului  Profesional şi Tehnic, prin in­ter­mediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, invitătoţi operatorii economici de pe raza judeţului Buzău săsolicite şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019, în anumite meserii/ calificări pentru învăţământul dual. Învă­ţă­mântul dual este forma de învăţământ care urmăreşte formarea de forţăde muncă exact pentru nevoile angajatorului, iar pentru anul şcolar în curs, şase firme buzoiene (ROTEC SA, BETA SA, EXIMPROD, VAE APCAROM, Total Electric şi Filati SRL Buzău) s-au arătat interesate săsusţinăşcolarizarea a 112 elevi buzoieni care săle devinăangajaţi dupăabsolvire. Cursanţii vor primi şi bani, 200 lei de la stat şi cel puţin 200 lei de la agenţii economici. 

   În acest sens, pânăpe 17 noiembrie 2017, toţi cei interesaţi pot trimite solicitările către CNDIPT şi IŞJ Buzău sau le pot încărca pe platforma special dedicatăpromovării învăţământului profesional şi tehnic de pe site-ul www.alegetidrumul.ro. Formularele pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului Şcolar Jude­ţean Buzău, de la secţi­unea Noutăţi.

   În aceeaşi perioadă, operatorii economici pot înainta unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional (le stat (clasic) pentru anul şcolar 2018-2019. Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani constăîn pregătire profesionalăde bazăîntr-un domeniu de formare profesională, pe parcursul primului an de învăţământ profesional şi pregătire profesionalăgeneralăşi de specialitate, specificăunei calificări, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an de învăţământ profesional.

   Implementat pentru prima datăla Buzău, începând cu anul şcolar 2017-2018, învăţământul dual este o formăde organizare a învăţământului profesional şi tehnic, propus la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică. Acesta se organizeazăpentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor.

 

DISTRIBUIȚI