Invitat de marcă la aniversarea a 60 de ani de activitate a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău. Este vorba despre omul de cultură Andrei Pleșu care, miercuri 9, octombrie, va susține conferința cu tema „Constantin Noica – Splendorile și tristețile filosofiei” cu ocazia a 110 ani de la nașterea marelui filosof. Evenimentul va începe la ora 11,30, la Centrul Cultural „Al. Marghiloman”.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău, înființat în 1959 sub titulatura Școala Ajutătoare de Băieți, s-a evidențiat de-a lungul timpului ca o instituție de învățământ special, care asigură servicii educa­ționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale. La înființare, aici erau școlarizați copii cu ­diza­bilități, provenind mai ales din familii paupere, nevoiașe sau dezorganizate. În 1995 a avut loc mixtarea institutiei, care a devenit Școala Specială nr. 1. În 2003 aici s-a înființat învățământul preșcolar special, iar în 2005 și învățământul profesional (arte și meserii: lucrător în finisarea textilelor și a pielăriei și lucrător în alimentație publică).

„Un grup poate fi unit nu numai prin bucurii mărunte”

La 1 ianuarie 2007 instituția a devenit Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, iar elevii înscriși la acea dată erau cuprinși în învățământul de zi preșcolar, primar, gimnazial și SAM.

„În 2009 am celebrat semicentenarul școlii (1959-2009); pe parcursul anului au avut loc mai multe activități didactice dedicate acestui eveniment, ca: dezvelirea plăcilor ­come­morative cu numele directorilor și a directorilor adjuncți ai școlii, de la înființare până astăzi, celebrarea centenarului C. Noica (o sută de ani de la nașterea marelui filozof); criticul și eseistul Sorin Lavric, redactor la revista România Liberă, a onorat evenimentul cu o comunicare științifică, alături de alte notabilități locale.

Conceptul de educația incluzivă pe care îl promovăm în ultimii 20 de ani, presupune  participarea la procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul comunității. Școala incluzivă are în vedere <o societate pentru toți>, chiar dacă Egalitatea, Fraternitatea clamate de peste două milenii – începând cu <Republica> lui Platon, anul 400 înainte de Hristos, continuând cu “Utopia” lui Thomas Morus, în 1515, mai apoi de Revoluția Franceză, 1789, de Socialiștii Utopici, ai sec al 18 lea, de marxismul, secolul al 19-lea. Toți au clamat aceste valori pe care încă nu le-am cucerit. Încă luptăm pentru ele”, spune Radu Ispirescu, directorul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău.

Promovarea imaginii școlii s-a făcut prin activități specifice, la nivel local, județean, național, internațional (trei proiecte Erasmus începând din 2018 Spania, Grecia, Italia/Portugalia) prin mediatizarea evenimentelor organizate în unitate, prin atragerea elevilor Liceului Pedago­gic /studenților români, sau din UE, pentru stagii de formare, vizite de studii (trei grupuri de studenți din Franța au făcut practică în CȘEI Buzău în 2011, 2014 și 2018), prin organizarea  Zilei Școlii, prin Revista Școlii de 29 de ani și schimburi de experiență cu școli de profil din țară.

„Mulțumesc echipei care a ars mai mult ca în alte dăți pentru organizarea acestui Triplu Eveniment: Cerc Pedagogic, A 60 a Aniversare a CȘEI Buzău, 110 ani de la nașterea lui C. Noica. În toată pregătirea s-au văzut sfieli, echivocuri, radicalitate cazonă, anarhii inofensive, pe care nădăj­­duim că le vom fi invins.Unii colegi n-au fost mulțumiți să fie prim soliști, ci au vrut să cânte, chiar fără dirijor și să dea afară și instrumentiștii. Alții au avut un parcurs pașnic, egal, considerând că un traseu fără marcaje e totuși periculos. Oricum, un grup poate fi unit nu numai prin bucurii mărunte, ci și prin animozități statornice”, a mai spus directorul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău.

DISTRIBUIȚI
loading...