Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii lansează în consultare publică un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de către ­ope­ratorii de comunicaţii a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publică a statului. Până în prezent, 1.307 de autorităţi ale administraţiei ­pu­blice, consilii locale şi judeţene, au transmis către ANCOM, conform prevederilor Legii Infrastructurii, documente privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietăţile pu­blice prin intermediul unei baze de date online.

„Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea de stâlpi, piloni, turnuri sau reţele subterane şi aeriene de comunicaţii pe proprietatea publică au fost stabilite pe baza unui model de calcul şi a unei metodologii detaliate. ANCOM a constatat că, în acest moment, practica autorităţilor pu­blice nu este unitară, în multe cazuri fiind percepute tarife exagerate. Atunci când stabilesc aceste tarife, autorităţile locale trebuie să aibă în vedere în primul rând beneficiile pe care reţelele de comunicaţii le aduc pentru comunitate”, a declarat Sorin Grindeanu, preşe­dintele ANCOM.

Analiza documentelor disponibile a arătat că tarifele şi modalităţile de tarifare sunt diferite de la o localitate la alta, diferenţele fiind majore. De ­exe­mplu, tarifele anuale pentru amplasarea echipamentelor reţelelor de comunicaţii pe terenul intravilan proprietate publică sunt cuprinse între 3 lei/mp şi 360 lei/mp, iar tariful lunar pentru un stâlp pe proprietate a publică aflat pe raza comunelor variază între de 5 lei şi 100 lei.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  a stabilit aceste tarife conform obligaţiilor ce îi revin şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice. Potrivit ANCOM, tarifele de acces pe proprietăţi publice trebuie să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv, urmând să aibă în vedere şi beneficiile tangibile şi intangibile. Astfel, tarifele vor acoperi doar despăgubirea pentru ­pre­judiciile directe şi certe cauzate de efectuarea lucrărilor şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructura asociate.

Tarifele sunt raportate la ­anu­mite elemente de reţea şi de infrastructura fizică ce urmează a fi instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publică, ţinând cont de ­valoarea folosinţei bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi nediscriminării. Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe şi certe s-a luat în calcul un cumul de factori, cum ar fi gradul de utilizare şi uzură a imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire ori mutare a reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicită amplasarea, precum şi caracteristicile fizice şi funcţionale ale echipamentelor.

„Considerăm că tarifele propuse vor încuraja investiţiile în infrastructura necesară furni­zării serviciilor de acces la internet în bandă largă, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice. Conectivitatea îmbunătăţeşte gradul de coeziune socială, reduce decalajele economice între mediul urban şi rural, respectiv creşte calitatea serviciilor publice, cu precădere în educaţie, sănătate sau administraţie locala”, a mai declarat Grindeanu.

Proiectul de decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică poate fi consultat pe site-ul ANCOM, iar persoanele interesate pot formula şi transmite observaţii şi propuneri până la data de 20 august, pe adresa sediului central al ANCOM sau prin e-mail pe adresa [email protected].

DISTRIBUIȚI
loading...