Persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării şi depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată de contribuabili în ­ve­derea stabilirii rezidenţei fiscale. În ceea ce priveşte documentele justificative, menţionăm că organul fiscal poate solicita şi alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidenţei fiscale. Documentele justificative trebuie depuse în limba română, astfel că orice document sau înscris care se prezintă Agenţiei fiscale trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

Sesiuni de informare pe Facebook

În vederea informării contribuabililor care au obligaţia depunerii acestui chestionar şi nu numai, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice, ghid ce este accesibil şi în prezent în secţiunea „Asistenţă contribuabili” rubrica „Ghiduri curente”. Având în vedere necesitatea informării contribuabililor cu privire la obligaţia de depunere a chestionarelor şi a stabilirii rezidenţei fiscale, Agenţia a organizat  nouă sesiuni de îndrumare şi asistenţă prin intermediul paginii de Facebook, care au avut ca impact 390.905 utilizatori ai acestei reţele sociale. Sesiunile au fost organizate după cum urmează: 3 august 2016, 31 mai 2017, 7 iunie 2017, 20 septembrie 2017, 27 septembrie 2017, 1 noiembrie 2017, 13 decembrie 2017, 10 ianuarie 2018, 5 septembrie 2018 şi 21 noiembrie 2018.

De asemenea, întrebările şi răspunsurile din cadrul sesiunilor au fost prelucrate şi publicate pe site-ul Agenţiei, într-o secţiune special destinată, astfel încât şi ulterior desfăşurării acestor sesiuni contribuabilii să poată beneficia în conti­nuare de informaţiile oferite de reprezentanţii instituţiei. Sesiunile organizate sub formă de întrebări şi răspunsuri se regăsesc în secţiunea „Asistenţă contribuabili”, rubrica „Întrebări şi răspunsuri pe Facebook”. Organizarea sesiunilor prin intermediul paginii de Facebook a avut şi are ca  obiective informarea în mod cores­punzător a contribuabililor, inclusiv a acelora care se află în străinătate şi evitarea dezinformării acestora. Sesiunile organizate pe pagina de Facebook au fost distribuite de-a lungul timpului de diverse consulate şi ­mi­siuni diplomatice, astfel încât să fie informaţi cât mai mulţi contribuabili cu privire la obligaţia de depunere a acestor chestionare.

Declararea veniturilor din străinătate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rea­lizează schimb reciproc de informaţii cu diverse state. Schimbul automat de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene se rea­lizează în baza Directivei 2011/16/UE privind coope­rarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă în legislaţia naţională în Le­gea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu ­modi­ficările şi completările ulterioare, art. 291 prevăzând sfera de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii.

În ceea ce priveşte schimbul automat dintre România şi statele Non-EU, acesta se realizează în baza Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital care se încheie cu fiecare jurisdicţie în parte. Astfel, contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale sunt invitaţi să dea curs acestora şi de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere şi a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a Codului Fiscal.

În situaţia în care organul fiscal solicită prezentarea de documente justificative, contribuabilii sunt îndrumaţi să prezinte documentele solicitate, iar în cazul în care acestea sunt emise într-o altă limbă, acestea să fie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, astfel cum prevede legislaţia. În cazul neprezentării contribuabililor la organul fiscal pentru clarificarea situaţiei fiscale proprii, organele fiscale au obligaţia de a întreprinde în continuare demersurile prevăzute de legislaţia fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului internaţional de informaţii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin accesarea site-ului www.anaf.ro, secţiunea „Asistenţă contribuabili” sau prin apelarea telefonică a Call-center-ului Agenţei, la numărul de telefon +4031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii se pot prezenta la sediile unităţilor fiscale, structurile de asistenţă pentru contribuabili.

DISTRIBUIȚI
loading...