În condiţiile în care se anticipează o creştere pe piaţa de muncă temporară, ITM Buzău anunţă firmele că va demara acţiuni de verificare a agenţilor economici care folosesc acest tip de forţă de muncă. “Vă informăm că Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, în exercitarea atribuţiilor de control stabilite de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de HG nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, va efectua în perioada următoare acţiuni de control la agenţii de muncă temporară care desfăşoară activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului”, se arată într-un comunicat de presă.

De fapt, ITM Buzău doreşte prin aceste controale să descurajeze munca la “gri” şi încurajează agenţii economici să internalizeze angajaţii temporari pentru că un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată le oferă acestora o mai mare stabilitate, întrucât după cum se ştie o problemă pe piaţa forţei de muncă o constituie fluctuaţia personalului.

În comunicatul respectiv, ITM Buzău reaminteşte agenţilor economici obligaţiile ce le revin în situaţia în care folosesc salariaţi din categoia mai sus menţionată. “Desfăşurarea activităţii de agent de muncă temporară poate fi efectuată doar de către persoanele juridice care au prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, activităţi de contractare, pe bază temporară, a personalului conform cod CAEN (7820) şi sunt autorizate de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru această activitate. Punerea la dispoziţia utilizatorului a unui salariat temporar se efectuează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă între agentul de muncă temporară şi utilizator. Ulterior, agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară, în baza căruia se poate presta activitatea lucrativă la utilizator. Agentul de muncă temporară nu poate percepe nicio taxă salariaţilor temporari pentru serviciile oferite.  Salariatul temporar are aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi salariaţi ai utilizatorului ( salarizare, timp de muncă şi de odihnă, servicii, facilităţi). Pe toată durata misiunii, agentul de muncă temporară achită salariatului temporar drepturile salariate”, se arată în comunicatul ITM.

DISTRIBUIȚI
loading...