Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a declanșat campania de verificare a fermierilor care au depus cereri unice de plată. Instituția are obligația conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 69/2019, ca, în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2019, să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop.

APIA Buzău a declanșat „campania de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plată aferente anului 2019, eșantionate în acest scop.  Eșantionul Centrului Ju­dețean Buzău este ur­mătorul:845 ferme selectate pentru control clasic pe teren și 944 ferme selectate pentru control prin teledetecție din care 223 ferme se vor verifica și clasic pe teren (scop control ECO, AGRO, G,TF, SMR1 și ZV)”, transmit reprezentanții instituției.

Controalele în teren vor fi efectuate de specialiști ai mai multor instituții conform competențelor ce le revin potrivit legislației în vigoare și în conformitate cu acordurile de delegare încheiate cu APIA.

Mai exact, controalele pe teren sunt realizate atât de către APIA, cât și de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, Autoritatea Națională Fitosanitară, Agenția Națională pentru Zootehnie. Astfel,  ,,Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor efectu­ează controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind: siguranța alimentară (SMR 4, SMR 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6 – 8), bolile animalelor (SMR 9), dar și bunăstarea animalelor (SMR 11-13). Autoritatea Națională Fitosanitară efectuează controlul și supracontrolul cerinței legale în materie de gestionare SMR 10 <Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor>. Agenția Națio­na­lă pentru Zootehnie veri­fică respectarea con­dițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor națio­nale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zoo­tehnic pentru solicitanții ajutoarelor na­ționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, derulate prin APIA”, transmit repre­zentanții APIA Buzău.

Conducerea APIA Bu­zău solicit fermierilor  sprijin pentru inspectorii pe teren pentru ca această activitate să se desfășoare în cele mai bune condiții și în termenul propus.

„Reamintim că efectuarea controlului pe teren reprezintă o cerință obligatorie impusă de legislația comunitară și o etapă premergătoare efectuării plă­ții”, transmit reprezentanții APIA.

Verificări justificate

Controalele specialiș­tilor APIA sunt justificate chiar de experiențele din anii anteriori. Astfel, controalele reprezentanților APIA în teritoriu nu sunt deloc întâmplătoare. Anul trecut, în noiembrie, în urma controalelor efectuate, peste 2.000 de fermieri buzoieni au fost chemați pentru clarificări la sediul APIA Buzău, după ce rezultatele controalelor au scos la iveală unele neconformități.

,,Eșantionul este de 3.782 de fermieri. Dintre aceștia 2.000 vor  chemați săptămâna viitoare la clarificări”,  declara după verificările de aceeași natură, în noiembrie, anul trecut, directorul APIA Buzău, Claudia Stelea.

Teledetecția, o metodă eficientă pentru control folosită de APIA

O metodă eficientă de verificare folosită de APIA este teledetecția. Ea este justificată, în primul rând, de suprafața mare care poate fi acoperită într-un timp mai scurt decât cel necesar controlului pe teren. Teledetecția asigură și precizia infor­mațiilor în ceea ce privește amplasamentul parcelelor agricole declarate la plată și  despre tipurile de culturi exis­tente pe te­renurile respective pentru că fiecare plantă emite radiații electromagnetice specifice în spectrul vizibil și invizibil, în mai multe benzi spectrale, ceea ce permite identificarea rapidă a culturilor agricole existente pe suprafețele respective. Astfel, cu ajutorul imaginilor din satelit sau al celor aeriene, furnizate, spre exemplu, de aeronave sau drone, APIA determină suprafețele și amplasamentele parcelelor agricole, tipurile de suprafețe agricole, culturile de pe respectivele parcele, dar și modul în care se respectă normele de eco-condiționalitate.

DISTRIBUIȚI
loading...

1 COMENTARIU

  1. Verifica cineva daca terenurilor plantate cu vita de vie in Greceanca, com Breaza, jud Buzau li s-a schimbat legal folosinta in arabil si sunt acum semanate cu grau, orz, ovaz?

Comments are closed.