Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorină în agricultură a fost suplimentat printr-o hotă­râre de guvern, adoptată recent. În urma cererilor depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, s-a constatat necesitatea suplimentării pla­fonului iniţial; astfel, prezentul act normativ modifică suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018, res­pectiv de la valoarea de 320.581.000 lei, la valoarea de 420.581.000 lei.

În anul 2018 au fost efectuate plăţi pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, în valoare de 250.611.158 lei, astfel: 109.883.727 lei –  plăţi restanţe aferente trim. III 2017; 71.050.206 lei – plăţi aferente trim. IV 2017; 69.677.225 lei –  plăţi aferente trim. I 2018

Suma alocată pentru plata ajutorului de stat

în anul 2018 este de 420.581.000 lei şi se asi­gură de la bugetul de stat, în limita prevederilor buge­tare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

Începând din anul 2015 se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, res­pectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor me­canizate în agricultură în sectoarele vegetal, zoo­tehnic şi îmbunătăţiri funciare.

DISTRIBUIȚI
loading...