Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet, www. afir.info, Ghidul solicitantului pentru submă­surile 16.1 şi 16.1.a, „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul agricol şi pomicol” din cadrul Programului ­Naţio­nal de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020). Această versiune a Ghidului solicitantului este valabilă pentru etapa a doua a sesiunii de depunere.

„Pentru submăsurile 16.1 şi 16.1.a există o abordare în două etape, conform precizărilor din fişa măsurii, ane­xată ghidului. Astfel, după selectarea cererilor de exprimare a interesului depuse în etapa I, în cea de-a doua etapă, pe care urmează să o deschidem în perioada următoare, va avea loc depunerea, evaluarea şi selecţia cererii de finanţare şi a proiectului detaliat al grupului opera­ţional, în contextul în care a fost selectat în etapa I şi invitat pentru depunere în etapa a II-a”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul ­ge­neral al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Ghidul solicitantului stabileşte condiţiile necesare pentru depunerea cererii de finanţare, a proiectului detaliat şi a documentelor-anexă şi conţine, totodată, informaţii esenţiale privind ­ela­borarea proiectului complet care trebuie depus în etapa a II-a de evaluare. Cererile de finanţare vor fi depuse în vederea selecţiei de către parteneriatele care înde­­plinesc condiţiile de eligibilitate specifice şi care au fost selectate în etapa anterioară de evaluare.

Proiectul final, ce cuprinde inclusiv lista cheltuielilor eligibile detaliate, se va depune în maxim patru luni de la data publicării raportului de selecţie final aferent etapei I, afişat pe site-ul AFIR. ­Va­loarea sprijinului nerambursabil solicitat în etapa II nu trebuie să depăşească ­va­loarea indicativă din cererea de exprimare a interesului. Depu­nerea cererilor de finanţare şi a tuturor documentelor anexate aferente etapei a II-a se realizează online pe pagina de internet a Agenţiei, www. afir.info.

DISTRIBUIȚI
loading...