Pe data de 1 iunie 2018, de Ziua Internaţională a Copilului,  a apărut numărul 16 al Revistei de schimb cultural internaţional, „Primii paşi spre carte“, al cărei coordonator este prof. înv. primar Nicoleta Ifrim, de la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău.

Este vorba despre o revistă tip caleidoscop, cu trei numere anual, în care sunt prezentate activităţi extraşcolare/ extracurriculare desfăşurate cu elevii din clasele primare, proiecte de parteneriat educaţional internaţional eTwinning, axate în special, pe promovarea competenţelor interculturale, sociale şi de comunicare, conştientizarea apartenenţei la familia europeană şi a bogăţiei culturale şi lingvistice din Europa, promovarea valorilor naţionale în contextul european, a patrimoniului istoric naţional (obiceiuri şi tradiţii populare, monumente istorice, clădiri, instituţii, cărţi, muzee  etc.),  angrenarea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice din diverse ţări europene, în desfăşurarea, prin colaborare, a unor activităţi cultural-educative, cu prilejul celebrării unor evenimente   internaţionale (26 Septembrie – Ziua Europeană a Limbilor, 5 Octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei,  Săptă­mâna Educaţiei Globale 18 – 26 noiembrie 2017, 20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, 9 Mai- Ziua Europei ş.a.), naţionale (1 Decembrie – Ziua Naţională a României, 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale şi ziua naşterii marelui poet naţional, Mihai Eminescu;  24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza“ ş.a.), locale (activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri, la Buzău ş.a.).

Revista de schimb cultural internaţional, „Primii paşi spre carte“, numărul 16/ iunie 2018, a fost redactată prin colaborare cu cadre didactice din alte şcoli din ţări europene precum Armenia, Italia, Turcia şi Republica Moldova, şi poartă pe copertă, eticheta  de „şcoală eTwinning”/ eTwinning School Label, distincţie obţinută în urma parcurgerii unui traiect de dezvoltare, cu etape care au fost evaluate obiectiv, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“ Buzău capătă astfel şansa de a beneficia, în viitor, de o vizibilitate sporită la nivel european, de a fi recunoscută ca model în domeniile practicilor digitale, practicilor de siguranţă online, abordărilor inovatoare şi creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, promovării practicilor de învăţare în colaborare, în rândul personalului didactic şi al elevilor. Certificatul de şcoală eTwinning va putea fi folosit în toate materialele  informative şi promoţionale.

DISTRIBUIȚI
loading...