Inspectorii de muncă au desfășurat 40 de controale la angajatorii buzoieni care își des­fășoară activitatea în construcții. Ei au verificat pe de o parte dacă se respectă prevederile legale privind relațiile de muncă, iar pe de altă parte dacă se pune în pericol sănătatea și securitatea în muncă a angajaților din acest domneiu de activitate.

În domeniul relațiilor de muncă, din cei 40 de angajatori verificați, patru dintre aceștia au fost san­cționați pentru nere­gu­lile depistate de către aceștia. Este vorba despre patru sancțiuni contravenționale, respectiv două amenzi în cuantum de 80.000 lei și două avertismente. Inspectorii de muncă au depistat șapte persoane fără forme legale de muncă.

Aceștia nu au încheiat contractul individual de muncă cu o zi anterioară începerii activității, nu au transmis contractul individual de muncă în registrul de evidență a salariaților cel târ­ziu cu o zi anterioară începerii activității, au transmis eronat în REVISAL ­elementele contractelor individuale de muncă, inspectorii au dispus și 79 de măsuri ca urmare a neconformităților consta­tate.

În ceea ce privește res­pectarea sănătății și securității în muncă, numărul angajatorilor la care au fost depistate probleme a fost mai mare. Mai exact, 12 angajatori au primit san­cțiuni pentru că nu asigură condiții de lucru care să nu pună în pericol sănătatea anagajaților. Concret,  inspectorii de muncă au constatat că nu se asigură  sau nu se folo­sesc echipamentele individu­ale de lucru specifice, nu se organizează activități de prevenire și protecție, absența unui plan propriu de securitate pe șantier

Au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale aplicate dintre care trei în valoare de 18.000 lei și 14 avertismente, la care se adaugă 17 măsuri pentru remedierea neconformi­tăților.

 

DISTRIBUIȚI
loading...